همایش

آموزش راه اندازی کسب و کار

کالیمورا

این کسب و کار میتواند تنها کسب و کار شما باشد که درآمدی قابل توجه نصیب شما می کند و یا می توانید در کنار کسب و کار فعلی تان به این شغل بپردازید

در این همایش طی دو روز شما راه های فروش بیشتر محصولات را از طریق تبلیغات در دیوار ، شیپور  و .... فرا می گیرید 

راه های پیدا کردن پروژه های بزرگ را می آموزید 

با نحوه مذاکره کردن برای پروژه های میلیاردی آشنا می شوید

از طرفی مباحث اجرایی و فنی را هم  به خوبی خواهید آموخت

محل همایش رودسر هتل اهوان

سه شنبه و چهارشنبه 5 و 6 اردیبهشت 1402

اتوبوس رایگان از تهران تا محل همایش 

فراهم شده است

نهار، شام و صبحانه به عهده ماست و در این بین میان وعده و پذیرایی صورت خواهد گرفت

 

09121239650

نام و نام خانوادگی

شماره موبایل

نام و نام خانوادگی فرد همراه با شما

شماره موبایل جلوش

فعالیت کنونی

نمایندگی برای شهر

عایق نانو بندکشی 1 لیتری
عایق نانو بندکشی 1 لیتری


    خانهمحصولاتتماسسفارشاتارتباط