آببندی پشت بام مرحله اول (تخلیه بندها)

آببندی پشت بام با نانوبندکشی کالیمورا

آببندی پنت هاوس با نانوبندکشی کالیمورا

آببندی تراس با نانوبندکشی کالیمورا

عایقکاری پشت بام با محصولات کالیمورا

آببندی روف گاردن با کالیمورا

عایقکاری و آببندی پنت هوس

آببندی پشت بام بازارچه هنر شیراز

آببندی سفال بام با کالیمورا

آببندی تراس با کالیمورا

آب بندی پشت بام بدون تخریب با کالیمورا

تست آب بندی پشت بام

رفع نم و نشتی پشت بام

عایقکاری سطح موزایک شده

عایقکاری سطح موزایک شده

آب بندی سطح موزایک قبل رنگ آمیزی

آب بندی سطح سنگ فرش شده


    خانهمحصولاتتماسسفارشاتارتباط