عایقکاری پل چوبی با محصولات کالیمورا

عایقکاری پل چوبی با محصولات کالیمورا

آببندی پنت هاوس با نانوبندکشی کالیمورا

عایقکاری نما سنگ با نانونمایی کالیمورا

عایقکاری پشت بام با محصولات کالیمورا

آببندی پشت بام با نانوبندکشی کالیمورا

آببندی نما سنگ با محصولات کالیمورا

آببندی تراس با نانوبندکشی کالیمورا

آببندی نما و دور پنجره ها با مواد کالیمورا

آببندی و عایقکاری استخر 

عایقکاری و آب بندی استخر با کالیمورا

آببندی پشت بام مرحله اول (تخلیه بندها)

عایقکاری و آب بندی نما الیگودرز

عایقکاری و آب بندی استخر زنجان

آببندی نمای سیمانی با محصول نانونمایی 

توضیحات دکتر ساعی (ورکشاب کلاردشت)

آموزش بندکشی سرویس بهداشتی

آموزش بندکشی سرویس بهداشتی

آببندی مخازن و محوطه های هتل میثاق

رفع مشکل نشتی سرویس بهداشتی

اجرای عایق حرارتی کالیمورا

عایق حرارتی ساختمان


    خانهمحصولاتتماسسفارشاتارتباط